Entries by

Buddugoliaeth Fawr Côr Meibion Pendyrus

Ar nos Sadwrn Mehefin y 29fed cafodd Côr Meibion Pendyrus fuddugoliaeth nodedig yng Ngwyl Fawr Aberteifi. Dyma’r pumed tro i’r côr gipio’r wobr yn yr Eisteddfod safonol hon. Enillwyd yno y tro cyntaf dan y chwedlonol Arthur Duggan yn 1958, a dyma’r pedwerydd tro i’r côr enill dan arweiniad ysbrydoledig Stewart Roberts, sydd byth heb […]