Mae‘n bleser gan Gór Meibion Pendyrus gyhoeddi mae eu harweinydd newydd yw Ieuan Jones BMus (Prifysgol Caerdydd), dim ond y chweched penodiad i’r swydd allweddol hon yn hanes y Côr – hanes sydd bellach yn ymestyn hyd at naw deg chwech o flynyddoedd yn ddi-dor. Bydd Ieuan yn cychwyn ar yn ei swydd newydd yn Ionawr 2020 a mae’r 90+ o aelodau yn edrych ymlaen yn eiddgar at gyfnod newydd a chyffrous yn ein hanes.

Mae‘n bleser gan Gór Meibion Pendyrus gyhoeddi mae eu harweinydd newydd yw Ieuan Jones BMus (Prifysgol Caerdydd), dim ond y chweched penodiad i’r swydd allweddol hon yn hanes y Côr – hanes sydd bellach yn ymestyn hyd at naw deg chwech o flynyddoedd yn ddi-dor.

Bydd Ieuan yn cychwyn ar yn ei swydd newydd yn Ionawr 2020 a mae’r 90+ o aelodau yn edrych ymlaen yn eiddgar at gyfnod newydd a chyffrous yn ein hanes.

Daw Ieuan o sir Fôn cyn symud i Gaerdydd i astudio cerdd ym Mhrifysgol Caerdydd lle’r enillodd radd gydag anrhydedd. Tra’n fyfyriwr daeth yn organydd Eglwys Gymraeg Dewi Sant, ac ef bellach yw’r cyfarwyddwr cerdd a chôrfeistr yno. Ef hefyd yw arweinydd Côr Meibion Parc yr Arfau Caerdydd. Mae Ieuan yn o gystal yn gyfeilydd prysur i nifer o unawdwyr a chorau gan gynnwys Côr Ysgol Heol-y-March a Chôr Orffiws Treforys. Profodd gryn dipyn o lwyddiant mewn cystladleuthau ac eisteddfodau, yn eu plith Côr Plant y Byd yn Llangollen ac ennill Côr Cymru ar S4C. Bu’n teithio ar hyd a lled y Deyrnas Unedig, gan gyfeilio yn Neuadd Albert yn Llundain, Neuadd Symffoni yn Birmingham, ac yn Rhif Deg Downing Street. Bu ar daith hefyd yn Iwerddon, Ffrainc, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Sbaen, yr Eidal, Gwad Pwyl, Asia, Canada, a Carnegie Hall yn Efrog Newydd. Mae’n cyfarwyddwr cerdd y Llewod Prydeinig a Gwyddelig a bu ar daith gyda nhw yn Seland Newydd yn 2017, a mae’n edrych ymlaen at eu harwain eto yn Ne Affrica yn 2021. Mae ei ddiddordebau cerdd yn ymestyn mor bell â chwarae’r ukulele a diddannu’r lliaws gyda’i allu fel iodlwr.