Pendyrus yn Llydaw

Ddechre mis Awst, pan fydd golygon eisteddfodwyr yng Nghymru yn troi tuag at Fae Caerdydd, bydd Côr Meibion Pendyrus yn teithio i Lydaw ar gyfer Gwyl Rhyng-Geltaidd enwog Lorient. Gŵyl Cymru yw hi yno eleni, a gofynwyd yn ffurfiol i Bendyrus chwarae rhan anrhydeddus yn y gweithgareddau. Nid oedd angen gofyn dwywaith !

Bydd rhyw drigain o gantorion, felly, ynghyd â’n cyfarwyddwr cerdd Stewart Roberts a’n cyfeilydd Gavin Parry yn hwylio i Cherbourg ar ddydd Iau yr ail o Awst, ac am yr wyth diwrnod nesaf bydd cyngerdd gennym bron bob dydd – neu bob nos, yn hytrach. Bydd nifer o’n perfformiadau yn rhai nosweithiol yn y Stade Moustoir, pan fydd cynrychiolwyr o’r gwahanol wledydd Celtaidd o’r Asturias i’r Alban hefyd yn cymryd rhan.

Yr uchafbwynt o safbwynt y Côr fodd bynnag yw ein cyngerdd unigol ac arbennig yn yr Eglise Saint-Louis ar nos Fawrth Awst y 7fed, gyda’r telynor Robin Huw Bowen yn unawdydd. Buom yn perfformio yn yr eglwys hyfryd hon adeg ein hymweliad diwethaf â Lorient yn 2011, a gwyddom o brofiad bod yr awyrgylch a’r acwsteg yno’n wefreiddiol.

Teithio nôl wedyn ar ddydd Gwener y 10fed, mewn pryd efalle i ddal diwrnod olaf yr Eisteddfod Genedlaethol a chystadleuaeth y corau meibion – lle y byddem ni wedi mentro i’r maes oni bai am y gwahoddiad i Lorient. Ffodus i feibion Pontarddulais, Machynlleth, Penybont a’r cystadleuwyr eraill, ynte ?!

Newyddion

Radio3

Yn anaml y clywir côr meibion o Gymru ar Radio 3, sianel a gyfrifir, ychydig yn annheg efalle, yn  elitaidd ac uchel-ael. Ond ar nos Fercher Ebril 25ain cawsom ymweliad gan gynhyrchydd (Richard Denison) a chyflwynydd (Kate Molleson) y rhaglen wythnosol ‘Music Matters.’  Maent ar drywydd y cysylltiad rhwng cerddoriaeth ac iaith mewn gwahanol rannau o Brydain.

Yn y cyd-destun Cymreig roeddent am wybod pa mor bwysig yw canu yn y Gymraeg, i siaradwyr yr iaith ac i’r ddi-Gymaeg. Buwyd yn cyfweld â Carl Bowen, Joshua Kelland a Gareth Williams. Cafodd yr ymwelwyr eu syfrdanu gan ganu seingar a nerthol y côr, a recordiwyd ‘Laudamus’, ‘Myfanwy’ a rhan o ‘Crossing the Plain’.

Darlledwyd y rhaglen ar Radio 3 ar ddydd Sadwrn Mai’r 5ed am 12.15 ganol dydd, ac eto ar ddydd Llun y 7fed am 10.15 y nos.

 

CD newydd allan cyn bo hir !

Ar ddiwrnod olaf mis Ionawr bu’r Côr yn gwneud cryno-ddisg newydd yn Ysgol Gyfun Treorci. Mae’n Cyfarwyddwr Cerdd yn fodlon arni a bydd yn cynnwys hen ffefrynnau fel’ Myfanwy’ a ‘Llanfair’ yn o gystal ag eitemau o’r theatr gerdd, a’r ‘Benedictus’  o Offeren Heddwch  Karl Jenkins. Hefyd mae trefniant newydd sbon hyfryd gan Ryan Wood,sy’n arwain Côr Noteworthy ym Maesteg , o’r gân ‘Tell my Father.’

Ceir mwy o fanylion maes o law.

Bydd modd archebu oddi ar ein gwefan www.pendyrus.org