Entries by Paul Adams

Annual Gala Concert – 24th April 2020 – POSTPONEMENT

Pendyrus Male Choir are sad to announce the postponement of their Annual Gala Concert which was to be held on 24th April due to the Coronavirus pandemic. Our priority is always for the health and wellbeing of our patrons and choristers. We will re-arrange the concert in the early autumn. Tickets purchased will be honoured […]

Buddugoliaeth Fawr Côr Meibion Pendyrus

Ar nos Sadwrn Mehefin y 29fed cafodd Côr Meibion Pendyrus fuddugoliaeth nodedig yng Ngwyl Fawr Aberteifi. Dyma’r pumed tro i’r côr gipio’r wobr yn yr Eisteddfod safonol hon. Enillwyd yno y tro cyntaf dan y chwedlonol Arthur Duggan yn 1958, a dyma’r pedwerydd tro i’r côr enill dan arweiniad ysbrydoledig Stewart Roberts, sydd byth heb […]