Entries by Paul Adams

Buddugoliaeth Fawr Côr Meibion Pendyrus

Ar nos Sadwrn Mehefin y 29fed cafodd Côr Meibion Pendyrus fuddugoliaeth nodedig yng Ngwyl Fawr Aberteifi. Dyma’r pumed tro i’r côr gipio’r wobr yn yr Eisteddfod safonol hon. Enillwyd yno y tro cyntaf dan y chwedlonol Arthur Duggan yn 1958, a dyma’r pedwerydd tro i’r côr enill dan arweiniad ysbrydoledig Stewart Roberts, sydd byth heb […]

Proud MD Stewart Roberts at the Burford Festival

Proud MD. So pleased with Pendyrus’ performance at the closing concert of the Burford Festival last night. St. John The Baptist Church was a wonderful venue for the concert and the choir was complimented by the stunning voice of soloist, Sophie Gregory. Lovely to see an old friend from the Mid Glam Youth Orchestra, Rachel Gardner in […]