Pam nad ymunwch chi â ni ?

Mae croeso cynnes bob amser i ddarpar gantorion yn mhob adran o’r côr. Falle eich bod eisoes yn meddwl am ymuno â chôr ac hoffech wybod mwy am PENDYRUS. Rydym yn gobeithio bod y wybodaeth ar y tudalennau hyn o gymorth, ond dyma ychwaneg o atebion pendant i rai cwestiynau yr hoffech eu gofyn:
Daw aelodau o bob ran o dde-ddwyrain Cymru, ac o bob galwedigaeth a dim un.
Nid yw oed na chefndir yn bwyisg, na’r gallu i ddarllen cerddoriaeth – er yn naturiol byddai profiad yn fantais. Anghofiwch am hunlle’r ‘prawf llais’ – does na’r un!
Nid cyfle i ganu mewn rhyw ddull ffwrdd-â-hi yw Pendyrus. Amaturiaid ydym ni i gyd ond ein bod yn ffodus o gael cerddorion proffesiynol i’n harwain a chyfeilio. Ein bwriad yw cynnal y gorau o’r traddodiad corawl Cymraeg. Rydym wedi perfformio trwy wledydd Prydain, ac yn Awstralia, Gwlad Belg, Canada, Seland Newydd, Rwsia a’r Unol Daleithiau.
Rydym wedi ymddangos mewn rhaglenni teledu a radio, gwneud recordiau, a chael ein gwahodd i wyliau cerdd pwysig, er enghraifft Aldeburgh a Glastonbury
Nawr, rhai cwestiynau i chi!
Ydych chi’n barod i ddangos ymrwymiad i’r cor a chymryd ymarferion o ddifri?

Hoffech chi fod yn rhan o brofiad cerddorol diddorol, mentrus a gwerth chweil?
Ydych chi’n mwynhau cwmniaeth gyfeillgar?
Hoffech chi gael y cyfle i deithio (ym Mhrydain a thramor)?
Os ‘Ydw’ ac ‘Hoffwn’ yw’ch ateb i unrhyw un – neu i bob un – o’r cwestiynau hyn, yna Pendyrus yw’r lle i chi! Galwch heibio i ni adeg rihyrsal, gwnewch eich hun yn adnabyddus, ac fe gewch groeso cynnes!

Rydym yn cwrdd yng Nghanolfan Chwaraeon y Rhondda Fach, Tylorstown CF43 3HR ar nos Llun (7.30 -9.30) a nos Fercher (7.30-9.30)
Os am ragor o wybodaeth cysyllter â’r Ysgrifennyd Cyffredinol: Stephen D. Jones, 19, Bishop Hannan Drive, Pentrebane, CAERDYDD CF5 3QQ.
Ffôn symudol: 07749341457 neu e-bostiwch : stevejpendyrus@hotmail.co.uk

Pendyrus Facts

In 1965 Pendyrus was the first Welsh male choir to promote a concert in the Royal Albert Hall
Since the 1950s, Pendyrus has had a constant membership of about 100 men, drawn from all walks of life in South Wales.
Pendyrus Choir has only had FOUR Musical Directors in 90 or so years of performing to date.