Croeso i Bendyrus

Mae’n hen ystrydeb bod Cymru yn ‘Wlad y Gân.’ Ond mae mwy na chnewyllyn o wirionedd iddi, a’r ffaith yw bod corau meibion wedi ffynnu yng Nghymru ers y 1880au, yn arbennig yng nghymoedd glofaol y de ac ardaloedd chwareli’r gogledd orllewin. Ers dros 90 mlynedd mae Pendyryus ymhlith y mwyaf blaenllaw o’r corau hyn.

Welsh_Choir_Cardiff_Castle

Mae Côr Meibion  Pendyrus yn perfformio trwv wledydd Prydain a thramor. Mae’n derbyn cyhoeddiadau i ganu am ffî ond hefyd yn cynnal cyngherddau ar gyfer achosion elusennol. Mae’n derbyn gwahoddiadau i ganu mewn cyngherddau, ar achlysuron cenedlaethol, ac er mwyn darparu adloniant corfforaethol mewn ciniawau a.y.b.
Mae’r Côr yn aelod o Gymdeithas Cerdd Cymru, ac o Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru sydd yn chynnig cymorth ariannol iddo. Mae hefyd yn derbyn cymorthdal Loteri gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gan Gronfa Ymddiriedolaeth Cymunedau’n Gyntaf, a Menter Iaith.

Who’s who in Pendyrus ?

Musical Director: Stewart Roberts
Accompanist: *Gavin Parry
President: His Honour Sir Wyn Williams Kt QC
Chairman: Peter J Murphy Q.C.
Vice-Chairman: Jack Harries
General Secretary: Graham Clarke
Financial Secretary: Bill Richards
Assistant
 General Secretary: Vacant
Assistant
 Financial Secretary: Vacant
Stage Manager: Robert Williams
Transport Manager: Frank Evans
Librarian: **Byron L Seldon
Membership Secretary: Graham Clarke

I.T. Manager: Paul A Adams

Click Here to View Management Team

https://www.pendyrus.org/wp-content/uploads/2018/10/Management-Team-2018.pdf