Croeso i Bendyrus

Mae’n hen ystrydeb bod Cymru yn ‘Wlad y Gân.’ Ond mae mwy na chnewyllyn o wirionedd iddi, a’r ffaith yw bod corau meibion wedi ffynnu yng Nghymru ers y 1880au, yn arbennig yng nghymoedd glofaol y de ac ardaloedd chwareli’r gogledd orllewin. Ers dros 90 mlynedd mae Pendyryus ymhlith y mwyaf blaenllaw o’r corau hyn.

Mae Côr Meibion  Pendyrus yn perfformio trwv wledydd Prydain a thramor. Mae’n derbyn cyhoeddiadau i ganu am ffî ond hefyd yn cynnal cyngherddau ar gyfer achosion elusennol. Mae’n derbyn gwahoddiadau i ganu mewn cyngherddau, ar achlysuron cenedlaethol, ac er mwyn darparu adloniant corfforaethol mewn ciniawau a.y.b.
Mae’r Côr yn aelod o Gymdeithas Cerdd Cymru, ac o Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru sydd yn chynnig cymorth ariannol iddo. Mae hefyd yn derbyn cymorthdal Loteri gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gan Gronfa Ymddiriedolaeth Cymunedau’n Gyntaf, a Menter Iaith.

Who’s who in Pendyrus ?

Musical Director:
Stewart Roberts
Accompanist:
*Gavin Parry
President:
His Honour Sir Wyn Williams Kt QC
Chairman:
Peter J Murphy Q.C.
Vice-Chairman:
Jack Harries

General Secretary:
Graham Clarke
Financial Secretary:
Bill Richards
Assistant
 General Secretary:
Vacant
Assistant
 Financial Secretary:
Anthony Evans
Stage Manager:
*Robert Williams

Transport Manager:
*Robert Williams
Publicity Manager:
Jordan Davies
Recruitment Manager:
Shared
Librarian:
**Byron L Seldon
Membership Secretary:
Graham Clarke
I.T. Manager:
*Paul A Adams

Choristers
Management Team
Former Musical Directors
Former Accompanists