Swyddogion Cerdd

Cyfarwyddwr Cerdd Stewart Roberts

pendyrus choir

Ganed Stewart Roberts yn Sir Benfro a phan symudodd ei deulu  i’r Rhondda pan oedd yn ei arddegau bu’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Treorci. Aeth ymlaen i astudio’r piano ym Mhrifysgol Cymru Caerdydd. Graddiodd yn BMus yn 1995 a dyfarnwyd iddo ysgoloriaeth Eleanor Amy Bowen a’i alluogodd i ddilyn y cwrs MA.

Mae’n  unawdydd piano disglair sydd wedi perfformio concerti Greig, Shostakovich, Mozart, Beethoven a ‘Warsaw Concerto’ Richard Addinsell, gan amlaf gyda Cherddorfa Philharmonig Caerdydd yn Neuadd Dewi Sant yn y brifddinas.

Mae wedi cyfeilio i nifer o gantorion enwocaf Cymru gan gynnwys Rhys Meirion, Rebecca Evans, Shân Cothi, Wynne Evans ac Anthony Stuart Lloyd. Mae hefyd yn unawdydd ar y sielo.

Taniwyd diddordeb Stewart yn y canu meibon pan gafodd ei benodi’n gyfeilydd i Gôr Meibion Morlais yn 16 oed. Ers hynny bu’n gweithio gyda chorau meibion Dynfant, Ynysowen a’r Mynydd Du, a bu’n arwain Côr Meibion Dowlais rhwng 2000 a 2007 cyn dod yn gyfarwyddwr cerdd Pendyrus yn 2009.
Ef yw pumed arweinydd Pendyrus ers sefydlu’r côr yn 1924.

Cyfeilydd Gavin Parry

Gavin

Cafodd Gavin Parry ei addysgu yn ysgol uwchradd Caerdydd, a graddio mewn ffiseg o Brifysol Bryste. Bu’n bianydd disglair yn ei arddegau a bu’n llwyddiannus yn arholiad yr LRAM pan oedd yn yr ysgol. Ar ol gadael y brifysgol aeth ymlaen i astudio’r piano ymhellach yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Ers ymddeol o’i swydd ym maes iechyd yn y Cynulliad Cenedlaethol mae ganddo fwy o amser i ymroi at fod yn gerddor proffesiynol, a mae wedi cyfeilio i gorau ac artistiaid ledled Prydain ac hefyd yn Rwsia, yr Unol Daleithiau droeon, Hwngari,. Awstralia a Chanada sawl gwaith. Bu hefyd yn gyfeilydd swyddogol yr Eisteddfod Genedlaethol.
Fe’i penodwyd yn gyfeilydd Pendyrus yn 1973 as estynwyd iddo aelodaeth oes o’r côr yn 1994.